Optimal virksomhetsstyring

Alltid oppdatert beslutningsgrunnlag – enkelt og effektivt

DYNAMIK Insight

DYNAMIK Insight

Med utgangspunkt i et mål om å øke innsikt og forbedre beslutningsgrunnlag, redusere manuelt arbeid, tidsbruk, feilkilder og kostnader har vi utviklet DYNAMIK Insight.

DYNAMIK Insight kobler sammen portefølje og drift og gir deg en løpende og sømløs rapportering av portefølje, avkastning, driftsregnskap og likviditet. Du velger investeringsstrategi som er grunnlag for rapportering.

Automatisk bokføring – data om dine transaksjoner hentes inn eller leses automatisk ut fra sluttseddel eller avtale og bokføres i ditt regnskapssystem.

Skattemessig behandling – kjøp, salg og distribusjoner klassifiseres iht skatteloven og forenkler arbeidet ifm ligningsskjemaene.

Dynamisk og fleksibelt med tilpasningsmuligheter og ivaretar fra enkel til mer avanserte rapportering, konsernrapportering, family offices etc.

Redusert tidsbruk og manuelt arbeid ved automatisering gir mindre feilkilder.  Ved effektiv bruk av dataene gir det deg mer effektiv forvaltning, bedre, hyppigere og raskere kontroll på avkastning, likviditet og risiko.

Hva skjer fremover:

  • Forvalteroppgjør
  • Llikviditetsprognoser
  • ESG rapportering
  • Eiendomsforvalting
  • Styreoppfølging